Go to Top
dn-sao-nh-khuy-ng-khu-du-lch-happyland-cho-mng-ngy-quc-t-thiu-nhi-1-6-happy-land

ĐẶT VÉ ONLINE

Vé người lớn cao trên 1.4m: 100.000đ
Vé trẻ em cao từ 1.2m - 1.4m: 50.000đ
Trẻ em cao dưới 1.2m được miễn phí.
ĐẶT VÉ
close-link