Go to Top
cng-bng-chy-ht-mnh-cng-ngh-s-quyn-linh-v-cc-ca-s-ti-nng-ti-m-ca-nhc-30-4-amp-1-5-happy-land

ĐẶT VÉ ONLINE

Vé người lớn cao trên 1.4m: 100.000đ
Vé trẻ em cao từ 1.2m - 1.4m: 50.000đ
Trẻ em cao dưới 1.2m được miễn phí.
ĐẶT VÉ
close-link