Go to Top
hi-ng-k-lc-gia-vit-nam-ln-th-38-2019-ti-khu-phc-hp-gii-tr-khang-thng-happyland-happy-land

ĐẶT VÉ ONLINE

Vé người lớn cao trên 1.4m: 100.000đ
Vé trẻ em cao từ 1.2m - 1.4m: 50.000đ
Trẻ em cao dưới 1.2m được miễn phí.
ĐẶT VÉ
close-link