Go to Top
kinhtedulich-vn-m-thc-3-min-ca-ma-nhc-ngh-thut-happyland-2019-v-cc-hot-ng-th-v-khc-trong-dp-l-30-4-happy-land

ĐẶT VÉ ONLINE

Vé người lớn cao trên 1.4m: 100.000đ
Vé trẻ em cao từ 1.2m - 1.4m: 50.000đ
Trẻ em cao dưới 1.2m được miễn phí.
ĐẶT VÉ
close-link