Go to Top
k-kt-tha-thun-hp-tc-chin-lc-gia-tp-on-khang-thng-v-cng-ty-cp-nng-tri-sinh-thi-ecofarm-happy-land

ĐẶT VÉ ONLINE

Vé người lớn cao trên 1.4m: 100.000đ
Vé trẻ em cao từ 1.2m - 1.4m: 50.000đ
Trẻ em cao dưới 1.2m được miễn phí.
ĐẶT VÉ
close-link