Go to Top
tm-di-ngy-t-chc-chm-thi-v-trao-gii-cuc-thi-nh-happyland-nt-p-3-min-happy-land

ĐẶT VÉ ONLINE

Vé người lớn cao trên 1.4m: 100.000đ
Vé trẻ em cao từ 1.2m - 1.4m: 50.000đ
Trẻ em cao dưới 1.2m được miễn phí.
ĐẶT VÉ
close-link