Go to Top
happyland-khai-mc-mng-xun-k-hi-2019-vi-chui-cc-s-kin-hp-dn-ln-u-tin-ti-min-ty-happy-land

ĐẶT VÉ ONLINE

Vé người lớn cao trên 1.4m: 100.000đ
Vé trẻ em cao từ 1.2m - 1.4m: 50.000đ
Trẻ em cao dưới 1.2m được miễn phí.
ĐẶT VÉ
close-link